top of page

ABOUT

Vision

360 lifelong design

การออกแบบครั้งเดียวเพื่อตอบสนองการใช้งานตลอดชีวิตในทุกมุมมอง 

 

โดยมุมมองนี้เกิดจากการที่ผู้ก่อตั้งเห็นปัญหาจากที่ต่างๆ เวลาเห็นคนใกล้ตัวที่รู้จักใช้ผู้ออกแบบที่อาจไม่ได้ลงลึกในการทำความเข้าใจการใช้งานของลูกค้า ปัญหา หรือรับฟังลูกค้าอย่างแท้จริง เน้นความสวยงามเป็นหลักแต่ไม่ได้เน้นใช้งานใช้งานจริงได้ไม่เต็มที่ทำให้มีการต้องต่อเติมปรับเปลี่ยน อยู่บ่อยครั้ง

 

ทางเราจึงได้คิดถึงการแก้ปัญหานี้โดยสนใจ สามข้อหลักคือ 

  • Life ทุกชีวิตที่เราออกแบบให้จะได้รับความสนใจพิเศษ รวมถึง ลูก ผู้สูงวัย และสัตว์เลี้ยง  

  • Function  เราใช้การคุยกับลูกค้าอย่างลึกซึ้งจนสามาถหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ที่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ใช้จริงในอนาคต  

  • Design ที่ เน้นหลัก Form Follow Function จึงทำให้ได้ทั้งการใช้งานและความสวยงามไปในเวลาเดียวกัน อีกทั้งแนวความคิดสุดท้ายคือ 

  • Budget เราเข้าใจว่าทุกคนมีงบที่จำกัด เราจึงพยายามนำเสนอของที่สวยและมีคุณภาพที่อยู่ในงบประมาณของคุณมากที่สุด 

How I work 

เพื่อเข้าใจการทำงานของเราได้ดียิ่งขึ้น ทางเรามีขั้นตอนง่ายๆ คือ 

In-Depth Brief 

พูดคุยเพื่อเข้าใจการใช้งานเพื่อทำราคา ขอบเขตการทำงาน วิธีการทำงาน 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: เซ็ทภาพให้มีความเข้าใจตรงกันเรื่อง สไตล์คาดที่หวังกับงบประมาน

 

Design.  

จัดเสนอ function plan เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจใช้งาน และ  Mood & tone ไปจนถึงคอนเซ็ปการออกแบบ หลังจากนั้นจะได้เห็นเป็นภาพ สามมิติ 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: เห็นภาพชัดเจนทั้งการใช้งาน และการออกแบบที่จะสร้างเสร็จเป็นรูปแบบไหน

 

Drawing 

เขียนแบบก่อสร้าง ใช้ในการทำราคาและสัญญา กับผู้รับเหมา 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: แบบที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่าง ช่าง ผู้รับเหมา ลูกค้า ผู้ออกแบบ 

 

Construction 

เราจะเข้าไปดูงานเป็นระยะเพื่อ อธิบายแบบ ลายละเอียดและตรวจความเรียบร้อยของงาน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: มีคนช่วยดูแลงานให้ และคอยช่วยเหลือด้านการสื่อสารกับช่าง 

 

Add on service

Project Management and Procurement งานก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะในตามหมู่บ้านต่างๆมีเวลาเข้างานที่ทำให้เจ้าของบ้านที่ต้องทำงานออฟฟิศ ตามต้องแอบ หรือลางานออกมาดู ทางเรามีบริการพิเศษนี้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายของลูกค้า

bottom of page