top of page
Cover website.jpg
logo in use use-03.png

Design for every
unmet need

"ออกแบบทุกโอกาสให้กับคุณ"

OUR SERVICES 

HIGHLIGHT

ABOUT US

" 360 Life Long design"

ออกแบบครั้งเดียวเพื่อตอบสนองการใช้งานตลอดชีวิตในทุกมุมมอง

 

เพราะไม่ว่าจะเป็นการคิดออกแบบ วางแผน สร้างสรรค์ ทั้งสร้างธุรกิจ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ หรือ ผลิตภัณฑ์ล้วนต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หรือ ผู้บริโภคให้ครบทุกแง่มุมเพื่อให้การออกแบบครั้งนี้มีประโยชน์ และ ความหมายมากที่สุด

- Woranin P. - Founder of Wndesign 

CONTACT US

Mobile 062-626-9297

line: wndesign.maison

Email Wndesign.development@gmail.com

Bangkok, Thailand 

Thanks for submitting!

กรอกข้อมูลทำใบเสนอราคา

contact

What we do

01

Business consulting 
(Real Estate)


สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนเปิดธุรกิจหรืออยากลงทุนซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

02

Architect and Interior 
design


รับออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในในงานทุกประเภททั้งบ้าน ปรับปรุงบ้านเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม 

03

Turnkey (Design+Built)


ทั้งออกแบบ ดูแลการก่อสร้าง และก่อสร้างด้วยทีมช่างคุณภาพและไม่มีทิ้งงาน

04

Built-in Furniture

รับออกแบบและก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยช่างมากประสบการ์ณ 
 

bottom of page